KOKOUSKUTSU

AALTO-YLIOPISTON PUUMEKANISTIKERHO RY:N VAALIKOKOUS

Aika: Torstai 28.11.2019 klo 18.00
Paikka: Ossinkulma (Otakaari 18A)

Käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä
4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa ja heille kaksi varahenkilöä
5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri seuraavaksi toimikaudeksi
8. Valitaan hallituksen muut jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi
9. Valitaan toimihenkilöt seuraavaksi toimikaudeksi
10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt seuraavaksi toimikaudeksi
11. Muut esille tulevat asiat
12. Kokouksen päättäminen

Espoossa 20.11.2019
Puumekanistikerho ry:n hallitus 2019

Categories: Uncategorized