KOKOUSKUTSU

AALTO-YLIOPISTON PUUMEKANISTIKERHO RY:N VUOSIKOKOUS

Aika: Maanantai 25.3.2019 klo 17.30
Paikka: Maarintalon yhdistystila, Sähkömiehentie 3 02150 Espoo

Käsiteltävät asiat:
Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouksen järjestäytyminen
Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta varahenkilöineen
Kahden ääntenlaskijan valinta varahenkilöineen
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittely
Tilinpäätöksen vahvistamisen päättäminen
Päättäminen vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 2018
Vuoden 2019 toimintasuunnitelman esittely
Yhdistyksen jäsenmaksujen suuruuden ja eräpäivän päättäminen
Vuoden 2019 talousarvion esittely
Muut esille tulevat asiat
Kokouksen päättäminen

Espoossa 18.3.2019
Aalto-yliopiston Puumekanistikerho ry:n hallitus 2019

Categories: Uncategorized