Hyvät Mekanistit,

Tervetuloa Mekanistikerhon vuosikokoukseen.

AALTO-YLIOPISTON PUUMEKANISTIKERHO RY:N VUOSIKOKOUS

Aika: Lauantai 22.4.2023 klo 15.00

Paikka: Puunjalostajakillan kiltahuone Puu 1, Vuorimiehentie 1, 02150 Espoo

Käsiteltävät asiat:

Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouksen järjestäytyminen
Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta varahenkilöineen
Kahden ääntenlaskijan valinta varahenkilöineen
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittely
Tilinpäätöksen vahvistamisen päättäminen
Päättäminen vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 2022
Vuoden 2023 toimintasuunnitelman esittely
Yhdistyksen jäsenmaksujen suuruuden ja eräpäivän päättäminen
Vuoden 2023 talousarvion esittely
Muut esille tulevat asiat
Kokouksen päättäminen
Espoossa 15.4.2023

Aalto-yliopiston Puumekanistikerho ry:n hallitus 2023

Categories: Uncategorized