Hyvät Mekanistit,

Tervetuloa Mekanistikerhon vuosikokoukseen.

AALTO-YLIOPISTON PUUMEKANISTIKERHO RY:N VUOSIKOKOUS

Aika: Tiistai 19.4.2022 klo 18.00

Paikka: Pulpperi-huone Puu 1, Vuorimiehentie 1, 02150 Espoo

Käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Kokouksen järjestäytyminen
 4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta varahenkilöineen
 5. Kahden ääntenlaskijan valinta varahenkilöineen
 6. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 7. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittely
 8. Tilinpäätöksen vahvistamisen päättäminen
 9. Päättäminen vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 2021
 10. Vuoden 2022 toimintasuunnitelman esittely
 11. Yhdistyksen jäsenmaksujen suuruuden ja eräpäivän päättäminen
 12. Vuoden 2022 talousarvion esittely
 13. Muut esille tulevat asiat
 14. Kokouksen päättäminen

Espoossa 12.4.2022

Aalto-yliopiston Puumekanistikerho ry:n hallitus 2022

Categories: Uncategorized